امکانات وب سرویس پیام کوتاه قاصدک


جلوگیری از ارسال پیام های تکراری

گاهی ممکن است هنگام فراخوانی هر یک از متد های ارسال پیامک خطا HTTP Error 408 دریافت کنید ولی درخواست فراخوانی شما به وب سرویس ارسال شده باشد . دلیل عمده این خطا برای مشکل کندی سرعت اینترنت می باشد در واقع این خطا وقتی رخ می دهد که سرور در انتظار درخواست واسط کاربری است، اما هیچ پاسخی در زمان استاندارد (زمان پیش بینی شده) دریافت نمی شود، به عبارت ساده تر ارتباط كامپيوتر شما با سرور وب Time Out داده است.

شما با دریافت این خطا طبیعتا پیام خود را دوباره ارسال می کنید که یک درخواست تکراری محسوب می شود برای جلوگیری از ارسال مجدد پیام راه حل استفاده از یک شناسه منحصر فرد برای هر پیامک به نام Checkid می با شد که مقدار آن از سمت شما تعیین می شود.

شما ابتدا باید در صفحه تنظیمات گزینه عدم ارسال پیام های تکراری را فعال کنید و پس از آن هنگام فراخوانی متد ارسال پیامک یک عدد منحصر بفرد برای فیلد Checkid وارد کنید. Checkid داده شده کنترل می شود و اگر قبلا پیامی با Checkid داده شده به وب سرور ما ارسال شده باشد از ارسال مجدد این پیام جلوگیری می شود .


دریافت پیام از طریق تنظیم کردن url

شما می توانید جهت دریافت پیامک های دریافتی هر خط خود یک آدرس url تعیین کنید که در این صورت پیام های دریافت شده خط مورد نظر بلافاصله با پارامترهای زیر به آدرس تنظیم شده شما ارسال می گردد .

  • شماره فرستنده : from
  • شماره خط : to
  • متن پیام دریافت شده: message
  • شناسه منحصر بفرد پیام: messageid

نکته : این فراخوانی به آدرس تنظیم شده شما انجام می شود و تا وقتی که از سمت شما خروجی کد 200 در Http Status Code دریافت نشود ، مجددا فراخوانی انجام می شود .

اگر به هر دلیلی خروجی کد 200 از جانب شما دریافت نشود ، این روند فراخوانی تا 1 ساعت و هر یک دقیقه یک بار مدام انجام می شود تا لحظه یی که در خروجی کد 200 دریافت کند که در این صورت این روند پایان می یابد .


دریافت وضعیت پیام از طریق تنظیم کردن url

جهت اطلاع از وضعیت هر یک از پیام های ارسال شده خط خود می توانید یک آدرس url تعیین کنید ، که در این صورت به محض تغییر وضعیت هر یک از پیامک های ارسال شده یک فراخوانی با پارامترهای زیر به آدرس تنظیم شده شما صورت می گردد .

  • شناسه پیامک مورد نظر که وضعیت آن تغییر کرده است : messageid
  • وضعیت جدید پیام : status

نکته : این فراخوانی به آدرس تنظیم شده شما انجام می شود و تا وقتی که از سمت شما خروجی کد 200 در Http Status Code دریافت نشود ، فراخوانی مجددا انجام می شود .

اگر به هر دلیلی خروجی کد 200 از جانب شما دریافت نشود ، این روند فراخوانی تا 1 ساعت و هر یک دقیقه یک بار مدام انجام می شود تا لحظه یی که در خروجی کد 200 دریافت کند که در این صورت این روند پایان می یابد و وضعیت پیام دریافت شده به روز رسانی می شود .


اولویت بندی خطوط

ممکن است به هر دلیلی مشکلی در یکی از اپراتورهای پیامکی وجود داشته باشد و امکان ارسال پیام با اپراتور مورد نظر میسر نباشد .

راه حل جلوگیری از این مشکل اولویت بندی خطوط می باشد که در این صورت اگر اپراتور انتخابی شما دچار مشکل باشد سیستم با توجه به اولویت بندی خطوط شما پیام مدنظر را با شماره خط دیگری ارسال می کند .

برای استفاده از این حالت شما ابتدا باید در صفحه لیست خطوط اولویت ارسال خطوط را تنظیم کرده و در زمان ارسال پیام مقدار فیلد LineNumber را خالی قرار دهید


مدیریت مخاطبین

جهت سهولت و مدیریت هر چه بهتر مخاطبین خود شما می توانید مخاطبین خود رو گروه بندی کنید و مشخصات کامل هر یک از مخاطبین خود را در گروه مربوطه ذخیره کنید .

عملیات رایج درج و حذف و مشاهده لیست شماره های هر گروه را از طریق وب سرویس در اختیار شما قرار داده شده است و می توانید از طریق فراخوانی وب سرویس مدیریت مخاطبین خود را به راحتی انجام دهید.